استاندارد INSO 20282

Standard

سازمان ملی استاندارد ایران

پوشش های دیواری - واژه ها و نمادها

Wallcoverings - Vocabulary and symbols

Standard

سازمان ملی استاندارد ایران

پوشش های دیواری - واژه ها و نمادها

Wallcoverings - Vocabulary and symbols

 

 

 

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 

رییس:

پیغامی ، فریبا

 

لیسانس فیزیک

 

سازمان ملی استاندارد ایران

دبیر:

شادکام ، اکرم

 

لیسانس مهندسی کشاورزی

 

شرکت صنعت آزمایشگاهی، بازرسی فنی و پژوهشی بهساز

اعضا:

بهزادی ، فرحناز

رضایی ، الهام

رفیعی ، بهرام

روحانی ، مهدی

سیاه رنگ ، معراج

صفرزاده ، کوروش

میری ، حبیب اله

میر غفاری ، فاطمه

 

فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ

لیسانس شیمی

لیسانس مهندسی برق

دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ

فوق لیسانس چوب و کاغذ

لیسانس مترجمی زبان فرانسه

لیسانس مدیریت صنعتی

لیسانس شیمی

 

سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه

سازمان ملی استاندارد ایران

شرکت بلند آشیان

سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه

شرکت معیار گستر صدر

شرکت مانیستار

شرکت معیار گستر صدر

شرکت صنعت آزمایشگاهی، بازرسی فنی و پژوهشی بهساز

 

پیش گفتار

استاندارد " پوشش های دیواری - واژه ها و نمادها " که پیش نویس آن درکمیسیون های مربوط توسط سازمان ملی استاندارد ایران تهیه و تدوین شد و در اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد چوب و فرآورده هاي چوبی، سلولزي وکاغذ مورخ 94/12/09 مورد تصویب قرار گرفت، اینک به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، عـلوم و خـدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیـل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابر این، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد. منبع و مأخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است:

EN 235 :2002, Wallcoverings- Vocabulary and symbol

 

1 هدف و دامنه کاربرد

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعریف واژه ها و عبارات مورد نیاز استفاده‌ کنندگان از پوشش‌های دیواری به صورت رول بوده که توسط چسب بر روی دیوار ‌یا سقف نصب می‌گردد.

1-2 این استاندارد واژه ها و تعاریف و نماد های بکار رفته در سایر استاندارد های مربوط به انواع پوشش‌های دیواری را نیز شامل می شود.

1-3 این استاندارد واژه های پوشش های دیواری صفحه ای (تخته ای) از جنس چوب پنبه را نیز در بر می‌گیرد.

1-4 این استاندارد تعاریف ضروری و نمادهای مورد استفاده برای نشانه‌گذاری پوشش های دیواری به صورت رول را ارائه می دهد.

 

2 واژه های عمومی

2-1 پوشش دیواری (دیوارپوش) wallcovering

به تمام لایه های انعطاف‌پذیری که به صورت نواری تولید و به صورت رول شکل عرضه می شود و با استفاده از چسب بر روی دیوار یا سقف نصب می‌شود، پوشش دیواری گفته می‌شود. پرده های نقش دار و سایر محصولات مشابهی که به دیوار آویخته می‌شود، در محدوده‌ی این استاندارد قرار نمی‌گیرد.

2-2 پوشش دیواری تکمیل شده finished wallcovering

پوشش‌ دیواری است که پس از نصب، نیازی به تزئین کردن ( برای مثال: رنگ‌آمیزی ) ندارد.

2-3 پوشش‌های دیواری با قابلیت تزئین پس از نصب decoration for subsequent wallcovering

پوشش‌ دیواری است که با هدف تزئین ( برای مثال: رنگ‌آمیزی ) پس از نصب مورد استفاده قرار می‌گیرد.

2-4 آستری دیوار wall lining

این پوشش دیواری به عنوان یک لایه‌ی اولیه به منظور زیرسازی پیش از به کار بردن پوشش دیواری تکمیل شده و یا پوشش دیواری با قابلیت تزئین، بر روی سطوح مورد نظر نصب می شود.

2-5 کاغذ پایه‌‌ی پوشش دیواری base web

قسمتی از پوشش دیواری چند لایه است که در تماس با محل نصب قرار دارد.

2-6 چوب پنبه cork

این ماده لایه‌ی محافظ درخت بلوط است که می‌توان آن را به صورت دوره‌ای از تنه‌ی درخت خارج کرده و پس از رشته رشته کردن از آن به عنوان ماده‌ی اولیه برای ساخت محصولات چوب پنبه‌ای استفاده کرد.

2-7 محصولات ساخته شده از چوب پنبه cork products

2-7-1 چوپ پنبه دانه ای cork granulated

تکه های چوب پنبه که از طریق آسیاب و یا خرد کردن چوب پنبه‌ی خام و یا فرآوری شده به دست می‌آید.

2-7-2 چوب پنبه‌ی ترکیبی متراکم شده cork agglomerated composition

این محصول از طریق چسباندن دانه‌های چوب پنبه با استفاده از چسبی غیر از ماده‌ی چسبی تراوش شده از حفرات چوب پنبه، تولید می‌شود.

2-7-3 چوب پنبه‌ی انبساط یافته expanded cork

مقوای چوب پنبه‌ای cork board محصولی است که از دانه‌های حجیم شده چوب پنبه‌ که به شکل ویژه ای توسط ماده‌ی چسبناک طبیعی موجود در چوب پنبه به یکدیگر متصل شده‌اند، ساخته می‌شود. ماده‌ی چسبی موجود در چوب پنبه در اثر حرارت و تحت فشار تراواش می‌شود.

2-8 محل نصب support

سطحی است که پوشش دیواری بر روی آن نصب می‌شود. به عنوان مثال: این سطح می‌تواند دیوار یا سقف باشد.

یادآوری - محل نصب با یک خط ضخیم و درشت در نمادهای مورد کاربرد جدول 1 نشان داده شده است.

2-9 روش های کاربرد چسب means of application

به روش چسباندن پوشش دیواری بر روی محل نصب گفته می‌شود. برای مثال: برای آماده سازی برخی از سطوح از یک چسب مناسب استفاده می‌شود ولی دیوارپوش های خود چسب فقط نیاز به فعال کردن چسب هنگام نصب دارد.

یادآوری - نمادهای مناسب برای بیان روش کاربرد پوشش دیواری در شماره ردیف‌های 1-5 تا 3-5 جدول 1 ارائه شده‌اند.

در حالاتی که نیاز به استفاده از روش‌های ترکیبی برای نصب پوشش دیواری است، باید از نمادهای مربوط به روش‌های مورد نیاز که با یک علامت + هم اندازه با این نمادها از هم جدا شده است، استفاده کرد.

2-10 هم پوشانی دو لبه و برش دوتایی overlap and double cut

به روش جفت کردن لبه‌های اتصال پوشش دیواری با یکدیگر گفته می‌شود. لبه‌های اتصال پوشش‌های دیواری مجاور، به هنگام نصب بر روی هم قرار داده شده و با استفاده از یک تیغه‌ی تیز و با یک حرکت پیوسته در راستای ضخامت برش داده می‌شود. سپس محل اتصال باز شده و اضافات برش پیش از جفت کردن لبه‌های اتصال خارج می‌شود.

یادآوری - نماد مناسب برای نمایش دادن روش هم پوشانی به منظور برش هم زمان دو لبه در ردیف 1-7 جدول 1 نشان داده شده است.

2-11 مقاومت به ضربه impact resistance

قابلیت سالم ماندن سطح پوشش دیواری با دوام در برابر اثرات ناشی از ضربه می باشد.

یادآوری- در صورتی می‌توان مدعی شد که یک پوشش دیواری مقاوم در برابر ضربه است که الـــــزامات مربوط به استاندارد EN 259-2 را برآورده کند. نماد مناسب برای این ادعا در ردیف 3-7 از جدول 1 نشان داده شده است.

2-12 سری ساخت production batch

مجموعه اي از كالا را شناسایی می کند که تولید آن تحت شرایط یکنواخت فرض شده باشد.

2-13 نمونه‌ی آزمونی مرجع reference sample

نمونه‌ی آزمونی است که به عنوان مرجع برای ارزیابی تغییرات رخ داده پس از انجام آزمون‌های مختلف بر روی آزمونه، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

 

3 انواع پوشش‌ دیواری

3-1 کاغذ دیواری wallpaper

پوشش دیواری تکمیل شده از جنس کاغذ که سطح روی آن تزئین شده است.

3-2 پوشش‌ دیواری وینیلی wall vinyl

3-2-1 پوشش‌ دیواری وینیلی با پایه‌ی کاغذی vinyl wallcovering on paper

پوشش‌ دیواری تکمیل شده‌ای است که از یک لایه‌ی پایه‌ی کاغذی و یک لایه‌ی رویی از جنس پلی وینیل کلراید و یا سایر پلیمرها تشکیل شده‌است. سطح رویی کاغذ و یا پوشش وینیلی آن تزئین شده است. ضخامت و استحکام این پوشش به گونه‌ای است که می‌توان آن را به صورت یک فیلم جدا و یکسره از لایه‌ی کاغذی پایه جدا کرد.

3-2-2 پوشش‌ دیواری وینیلی با لایه‌ی پایه‌ی منسوجی یا منسوج نبافته vinyl wallcovering on textile or non-woven

پوشش‌ دیواری تکمیل شده‌ای است که از یک لایه‌ی پایه‌ی منسوجی یا منسوج نبافته و یک لایه‌ی رویی از جنس پلی وینیل کلراید یا سایر پلیمرها تشکیل شده است. سطح رویی لایه‌ی پایه و یا پوشش وینیلی آن تزئین شده است. ضخامت و استحکام این پوشش به گونه‌ای است که می‌توان آن را به صورت یک فیلم جدا و یکسره از لایه‌ی پایه جدا کرد.

3-3 پوشش دیواری پلاستیکی plastics wallcovering

پوشش‌های دیواری تکمیل شده ای است که به طور کامل از پلاستیک ساخته شده‌ و سطح رویی آن تزئین شده است.

3-4 پوشش دیواری با دوام heavy duty wallcovering

پوشش دیواری تکمیل شده‌ای است که ادعا می‌شود از مقاومت مکانیکی و قابلیت تمیزشوندگی بالایی برخوردار است.

3-5 پوشش‌ دیواری منسوجی textile wallcovering

دیوارپوش تکمیل شده ای است که قسمت رویه آن از الیاف طبیعی یا مصنوعی به صورت بریده یا یکسره مانند: نخ، پارچه‌های تار و پودی، پارچه‌های حلقوی بافت، نخ های طنابی، طناب ،قیطان، نمد و غیره تشکیل شده و به یک لایه‌ی پایه متصل شده باشد.

3-6 پوشش دیواری چوب پنبه‌ای cork wallcovering

پوشش دیواری است که عمدتا از چوب پنبه یا چوب پنبه‌ی ترکیبی فشرده شده ساخته شده‌است. این محصول می تواند به شکل تخته یا رول تهیه ‌شود و عموماً در محیط داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

3-7 کناره/ حاشیه‌ی زینتی border / frieze

نوارهایی زینتی از پوشش‌های دیواری تکمیل شده به صورت رول که عرض آن حداقل 32 میلی متر است و به عنوان یک جزء زینتی مکمل مورد استفاده قرار می‌گیرد.

یادآوری - این حاشیه‌های زینتی برای انواع پوشش‌های دیواری بدون چسب و/ یا به صورت خود چسب ، موجود می باشد.

 

4 زیر گروه‌های پوشش دیواری Sub-types of wallcovering

4-1 کاغذ دیواری اندود شده coated wallpaper

نوعی کاغذ دیواری است که یک لایه‌ی نازک و شفاف بر پایه‌ی پلی وینیل استات و یا یک ماده‌ی پلاستیکی مشابه به صورت اندود بر روی قسمت زینتی آن به کار گرفته شده است. ضخامت این لایه به حدی نیست که بتوان آن را به صورت یک فیلم جدا کرده و یکسره از سطح کاغذ دیواری خارج کرد.

4-2 پوشش دیواری برجسته relief wallcovering

سطح این پوشش دیواری از ساختار و طراحی سه بُعدی (برآمدگی یا فرورفتگی) برخوردار است که به روش مکانیکی و با اعمال فشار (با کمک حرارت و/ یا بدون حرارت) و یا به روش شیمیایی هم زمان با فرآیند تولید فوم بر روی آن ایجاد شده است.

4-2-1 پوشش دیواری برجسته- برجسته شده به روش مکانیکی relief wallcovering – mechanically embossed

نوعی پوشش دیواری برجسته تکمیل شده با ساختار و طراحی سه بُعدی است که به روش مکانیکی و با اعمال فشار ( با کمک حرارت و/ یا بدون حرارت) ساخته می‌شود.

4-2-1-1 پوشش دیواری برجسته شده با جوهر ink embossed wallcovering

نوعی پوشش دیواری برجسته تکمیل شده است که به صورت هم زمان چاپ و به شکل مکانیکی برجسته سازی شده است.

4-2-1-2 پوشش دیواری با برجستگی مطابق چاپ in-register embossed wallcovering

ایجاد برجستگی در این پوشش دیواری تکمیل شده مطابق با چاپ انجام شده بر روی آن انجام می‌شود.

4-2-1-3 پوشش دیواری دو لایه‌ی برجسته‌ duplex embossed wallcovering

ایجاد برجستگی در این پوشش دیواری به صورت مکانیکی صورت می‌پذیرد. این پوشش دیواری از دو لایه‌ تشکیل شده است که با استفاده از چسب در مرحله‌ی ایجاد برجستگی به روش مکانیکی، روی هم چسبانده می‌شود.

یادآوری 1- نماد مخصوص برای نشان دادن پوشش دیواری دو لایه‌ی برجسته در ردیف 2-7 جدول 1 ارائه شده است.

یادآوری 2- اصطلاح دو لایه نباید با کلمه‌ای که برخی اوقات در صنایع کاغذ استفاده می‌شود اشتباه گرفته شود. این اصطلاح در صنایع کاغذ برای کاغذهای دو لایه به کار برده می‌شود.

4-2-2 پوشش‌ دیواری برجسته- بسط یافته به روش شیمیایی relief wallcovering—chemically expanded

4-2-2-1 وینیل حجیم شده / وینیل بافت‌دار blown vinyl/ textured vinyl

پوشش‌ دیواری برجسته و تکمیل شده‌ با ساختار یا طراحی سه بُعدی می باشد که این برجستگی توسط ایجاد یک لایه‌ی فومی و / یا یک لایه‌ پلی وینیل کلراید یا سایر پلیمرها بر روی آن به دست می‌آید.

4-2-2-2 برجسته شدن به روش شیمیایی/ پوشش دیواری سنگ تراشی شده chemically embossed/ sculptured wallcovering

ساختار یا طراحی سه بُعدی این پوشش‌های دیواری برجسته و تکمیل شده به کمک فرآیند شیمیایی در ایجاد برجستگی در یک لایه و یا یک لایه‌ پلی وینیل کلراید و یا سایر مواد پلیمری انجام می‌شود.

4-3 پوشش‌دیواری چسب خورده و آماده چسبانیدن (خود چسب) prepasted wallcovering/ ready pasted wallcovering

این پوشش‌ دیواری حاوی چسبی می باشد که توسط کارخانه‌ی سازنده در آن به کار گرفته شده است و به طور معمول به هنگام نصب، با استفاده از آب فعال شده و قابل استفاده خواهد بود.

یادآوری - نماد مخصوص برای نشان دادن پوشش‌های دیواری چسب خورده در ردیف 3-5 جدول 1 ارائه شده است.

4-4 پوشش دیواری پوشش داده شده با الیاف (مخملی) flocked wallcovering

پوشش‌ دیواری تکمیل شده‌ای است که سطح آن‌ با استفاده از الیاف منسوجی بریده شده تزئین شده است. در این پوشش‌ دیواری یکی از انتهای الیاف با استفاده از چسب به نحوی به سطح می‌چسبد، که الیاف عمود بر سطح و یا در راستای سطح قرار می‌گیرد.

4-5 پوشش‌ دیواری با ورق نازک فلزی (زرورق) metal foil wallcovering

پوشش‌ دیواری تکمیل شده‌ای است که در آن یک فیلم فلزی نازک (زرورق) به شکل رول بر روی لایه‌ی پایه چسبانده می‌شود تا اثری زینتی به آن ببخشد.

4-6 پوشش دیواری فلز کاری شده metallized wallcovering

در این پوشش‌ دیواری تکمیل شده، یک فیلم پلاستیکی حاوی فلز بر روی لایه‌ی پایه چسبانده می‌شود تا اثری زینتی به آن ببخشد.

4-7 پوشش دیواری با جلوه فلزی metallic effect wallcovering

سطح این پوشش دیواری تکمیل شده با استفاده از یک پودر فلزی و یا پودری که به آن جلوه ی فلزی ببخشد، چاپ شده و یا اندود می‌شود.

4-8 پوشش دیواری بدون رنگ ingrain wallcovering

پوشش‌ دیواری شامل کاغذی که ساختار آن‌ از ذرات چوب تشکیل شده است. از این پوشش دیواری به عنوان لایه‌ی پایه برای پوشش‌ دیواری تکمیل شده و یا به عنوان پوشش دیواری با قابلیت تزئینات بعدی استفاده می‌شود.

4-9 پوستر دیواری mural

به پوشش دیواری تکمیل شده با نقوش تصویری بدون تکرار گفته می‌شود. این طرح می‌تواند در بیش از یک عرض پوشش دیواری امتداد یابد.

4-10 پوشش دیواری با اثر بافت‌دار textured effect wallcovering

پوشش دیواری تکمیل شده‌ای است که در آن موادی شبیه چمن، چوب پنبه و یا دانه‌هایی از مواد آلی و غیرآلی بر روی یک لایه‌ی پایه تثبیت شده‌اند.

4-11 حاشیه‌های خود چسب self-adhesive borders

4-11-1 حاشیه‌ی خود چسب self-adhesive border

این حاشیه‌ زینتی حاوی لایه‌ی چسبناک دائمی است که توسط کارخانه‌ی سازنده اعمال شده است.

4-11-2 حاشیه‌ی خود چسب با کاغذ پشتی peel and stick adhesive border

این حاشیه‌ی زینتی خود چسب است و حاوی یک لایه‌ی کاغذ پشتی موقتی است که پیش از استفاده از آن مانند: برچسب کنده می‌شود.

4-11-3 حاشیه‌ی خود چسب بدون کاغذ پشت پوش ( پشتی ) self-wound adhesive border

این حاشیه‌ زینتی خود چسب فاقد کاغذ پشت پوش بوده و به طور مستقیم از روی رول بر روی دیوار نصب می‌شود.

4-12 پوشش دیواری حاوی الیاف شیشه glassfibre wallcovering

این پوشش‌ دیواری از منسوجات و یا بی‌بافت‌های الیاف شیشه ای ساخته شده‌اند. این پوشش دیواری هم با قابلیت تزئین و هم بدون آن تولید می‌شود.

 

5 واژه های قابلیت تمیز شدن پوشش‌های دیواری Cleanability terms

5-1 پوشش دیواری با قابلیت تمیز شدن با اسفنج spongeable wallcovering

پوشش دیواری است که می توان، چسب مالیده شده روی سطح نمای آن را، با یک پارچه‌ی نم‌دار و یا اسفنج در زمان نصب تمیز کرد، به طوری که هیچ آسیب قابل رویتی در آن ایجاد نشود. این عمل را می‌توان حتی درزمان مرطوب بودن چسب هم انجام داد. هیچ شستشوی بعدی پوشش دیواری ادعا نمی شود.

یادآوری - در صورتی می‌توان ادعا کرد که یک پوشش دیواری قابلیت تمیز شدن با اسفنج را دارد که الزامات مورد نیاز اشاره شده در استاندارد ملی ایران شماره 14391 را برآورده کند. نماد مخصوص برای بکار بردن این قابلیت در ردیف 1-1 جدول 1 ارائه شده است.

5-2 پوشش دیواری با قابلیت شستشو washable wallcovering

پوشش‌ دیواری تکمیل شده که کثیفی و برخی از لکه‌های بر پایه‌ی آب خانگی را می‌توان با استفاده از دستمال نم‌دار و آب صابون به دقت از سطح رویی پوشش دیواری پاک کرد. انتظار نمی‌رود که روغن‌ها، چربی‌ها و لکه‌های بر پایه‌ی حلال از روی پوشش دیواری پاک شود.

یادآوری - زمانی می‌توان ادعا کرد که پوشش دیواری قابل شستشو است که بتواند الزامات مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 14391را را برآورده کند. نماد مخصوص به پوشش دیواری با این قابلیت در ردیف 1-2 جدول 1 ارائه شده است.

5-3 پوشش دیواری با قابلیت شستشوی کامل extra-washable wallcovering

پوشش‌ دیواری تکمیل شده ای است که کثیفی و اغلب برخی از لکه‌های بر پایه‌ی آب خانگی را می‌توان با استفاده از دستمال نم‌دار و آب صابون به دقت از روی پوشش دیواری پاک کرد. انتظار نمی‌رود که روغن‌ها، چربی‌ها و لکه‌های بر پایه‌ی حلال از روی پوشش دیواری پاک شود. اما در صورتی که عمل پاک کردن بلافاصله پس از آلوده شدن پوشش دیواری انجام شود، برخی از لکه‌های چرب را می‌توان از بین برد.

یادآوری - زمانی می‌توان ادعا کرد که پوشش دیواری قابلیت شستشوی کامل را دارد که بتواند الزامات مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 14391را را برآورده کند. نماد مخصوص به پوشش دیواری با این قابلیت در ردیف 2-2 جدول 1 ارائه شده است.

5-4 پوشش‌ دیواری با قابلیت ساییدگی scrubbable wallcovering

پوشش‌های دیواری تکمیل شده با قابلیت تمیز شوندگی عالی که کثیفی و اغلب لکه‌های بر پایه‌ی آب را می‌توان با استفاده از اسفنج یا برس نرم، با استفاده از یک شوینده‌ی ملایم یا سمباده‌ی نرم، از روی سطح رویی آن تمیز کرد. در صورتی که عمل تمیز کردن بلافاصله پس از آلودگی انجام شود، روغن‌ها،‌ چربی‌ها و برخی از لکه‌های بر پایه‌ی حلال را نیز می‌توان پاک کرد.

یادآوری - در صورتی پوشش دیواری قابل سایش خواهد که بتواند الزامات مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 14391را را برآورده کند. نماد مخصوص به پوشش دیواری با این قابلیت در ردیف 3-2 جدول 1 ارائه شده است

5-5 پوشش‌های دیواری با قابلیت ساییدگی عالی extra-scrubbable wallcovering

پوشش‌های دیواری تکمیل شده با قابلیت تمیز شدن عالی که کثیفی و تمامی لکه‌های بر پایه‌ی آب را می‌توان با استفاده از اسفنج و یا برس نرم و یا یک شوینده‌ی خفیف و سمباده‌ی نرم، تمیز کرد. در صورتی که عمل تمیز کردن بلافاصله پس از آلودگی انجام شود، روغن‌ها،‌ چربی‌ها و برخی از لکه‌های بر پایه‌ی حلال را نیز می‌توان پاک کرد.

یادآوری - پوشش دیواری در صورتی از قابلیت ساییدگی عالی برخوردار خواهد بود که بتواند الزامات مربوط به استاندارد ملی ایران شماره 14391را را برآورده کند. نماد مخصوص به پوشش دیواری با این قابلیت در ردیف 4-2 جدول 1 ارائه شده است.

 

6 واژه های انطباق و طرح Match and pattern terms

6-1 تکرار طرح repeat

به فاصله‌ی طولی بین جزئیات تکرار شونده‌ی طرح بر روی سطح پوشش دیواری، تکرار طرح گفته می‌شود.

6-2 انطباق جانبی side join

به ارتباط بین اجزای الگوی طرح بر روی لبه‌های طولی مجاور یک پوشش دیواری گفته می‌شود که باید به هنگام نصب برای ایجاد طرح کلی با هم منطبق باشد.

6-3 انطباق آزاد free match

در این نوع از پوشش‌ دیواری نیازی به انطباق طرح در هیچ یک از راستاهای طولی مجاور نیست. به این معنا که این پوشش‌های دیواری را می‌توان بدون در نظر گرفتن انطباق خاصی نصب کرد.

یادآوری - نماد مخصوص به پوشش‌های دیواری با انطباق آزاد در ردیف 1-4 جدول 1 ارائه شده است.

6-4 انطباق مستقیم straight match

در این نوع از پوشش‌ دیواری جزئیات طرح به نحوی است که لبه‌های طولی مجاور را باید بدون هیچ جابه‌جایی در راستای طولی نصب کرد تا انطباق صحیح جانبی حاصل شود.

یادآوری - ‌ نماد مخصوص به پوشش‌های دیواری با انطباق مستقیم در ردیف 2-4 جدول 1 ارائه شده است که ابعاد تکرار طرح نیز پس از این نماد بر حسب سانتی‌متر آورده ‌شده است.

6-5 انطباق جابه‌جایی offset match

در این پوشش‌های دیواری جزئیات طرح به گونه‌ای است که لبه‌های طولی مجاور را باید به هنگام نصب در راستای طولی جابه‌جا کرد تا بتوان به انطباق جانبی صحیح دست یافت.

یادآوری- نماد مخصوص به نشان دادن پوشش‌های با انطباق طرح جابه‌جایی در ردیف 3-4 جدول 1 ارائه شده است. ابعاد تکرار طرح و تغییر مکان بر حسب سانتی‌متر پس از نماد نیز آورده شده است.

6-6 سر و ته کردن در راستای طول reverse alternate lengths

در این روش قواره های پوشش‌ دیواری به صورت متناوب، در راستای طول باید سر و ته نصب شود.

یادآوری - نماد مخصوص برای نشان دادن مناسب بودن یا الزام پوشش دیواری برای انطباق معکوس در ردیف 4-4 جدول1 ارائه شده است.

6-7 کد طرح pattern number

کدی که منحصراً برای شناسایی یک طرح، اثر و رنگ خاص استفاده می‌شود.

6-8 سری ساخت batch number / شماره سریال serial code

از این کد در کنار شماره‌ی طرح برای شناسایی محصولات همسان با بافت،‌ اختلاف جزئی رنگ، براقی و ویژگی‌های ظاهری مشابه استفاده می‌شود.

6-9 اختلاف جزئی رنگ (سایه دار شدن) shading

پیش از نصب، رول‌های پوشش‌ دیواری به روش بازرسی چشمی از نظر یکسان بودن اختلاف جزئی رنگ و اطمینان از عدم وجود تغییرات غیر قابل قبول در ظاهر پوشش‌ دیواری بررسی می شود.

6-10 نصب افقی Horizontal hanging

در این روش قواره های پوشش دیواری در راستای افق نصب می شود.

 

7 واژه های جداکردن Removal terms

7-1 پوشش دیواری با قابلیت جداکردن در حالت خشک strippable wallcovering

پوشش‌ دیواری که می‌توان آن را در حالت خشک به وسیله دست به صورت یک تکه و با کندن آن از محل نصب جدا کرد.

یادآوری - نماد مخصوص برای نشان دادن پوشش‌های دیواری با قابلیت کنده شدن در ردیف 1-6 جدول 1 ارائه شده است.

7-2 پوشش دیواری با قابلیت پوسته شدن ‌ peelable wallcovering

پوشش‌ دیواری که سطوح زینتی یا محافظ آن را می‌توان از لایه‌ی پایه در حالت خشک و به صورت یک تکه از محل نصب جدا کرد. در این حالت مقداری از لایه‌ی پایه بر روی محل نصب باقی می‌ماند.

یادآوری - نماد مخصوص پوشش‌های دیواری با قابلیت پوسته شدن در ردیف 2-6 جدول 1 ارائه شده است.

7-3 پوشش دیواری با قابلیت جداسازی در حالت مرطوب wet removable wallcovering

پوشش‌ دیواری که می‌توان با خیساندن و یا با استفاده از یک ماده‌ی رنگ‌گیر اختصاصی و یا بخار دادن و سپس خراش دادن با کاردک از محل نصب، آن را جدا کرد.

یادآوری - نماد مخصوص به پوشش‌ دیواری با قابلیت جداسازی در شرایط خیس در ردیف 3-6 جدول 1 ارائه شده است.

 

8 واژه های ثبات رنگ در برابر نور Colour fastness to light terms

8-1 ثبات رنگ در برابر نور colour fastness to light

قابلیت پوشش دیواری را در حفظ رنگ و سایه ها، تحت اثرات ناشی از نور، ثبات رنگ گویند.

8-2 ثبات رنگ متوسط moderate colour fastness

ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور را با درجه‌‌بندی عددی 3، ثبات رنگ متوسط گویند. این خصوصیت با استفاده از روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 4084 تعیین می‌شود.

یادآوری - ‌نماد مخصوص به ثبات رنگ متوسط در برابر نور در ردیف 1-3 جدول 1 ارائه شده است.

8-3 ثبات رنگ رضایت‌بخش satisfactory colour fastness

ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور با درجه‌بندی عددی 4، ثبات رنگ رضایت‌بخش گفته می‌شود. این خصوصیت با استفاده از روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 4084 تعیین می‌شود.

یادآوری - نماد مخصوص به ثبات رنگ رضایت‌بخش در برابر نور در ردیف 2-3 جدول 1 ارائه شده است.

8-4 ثبات رنگ خوب good colour fastness

ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور با درجه‌بندی عددی 5، ثبات رنگ خوب گفته می‌شود. این خصوصیت با استفاده از روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 4084 تعیین می‌شود.

یادآوری - نماد مخصوص به ثبات رنگ خوب در برابر نور در ردیف 3-3 جدول 1 ارائه شده است.

8-5 ثبات رنگ خیلی خوب very good colour fastness

ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور با درجه‌بندی عددی 6، ثبات رنگ خیلی خوب گفته می‌شود. این خصوصیت با استفاده از روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 4084 تعیین می‌شود.

یادآوری - نماد مخصوص به ثبات رنگی خیلی خوب در برابر نور در ردیف 4-3 جدول 1 ارائه شده است.

8-6 ثبات رنگ عالی excellent colour fastness

ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور با درجه‌بندی عددی 7، ثبات رنگ عالی گفته می‌شود. این خصوصیت با استفاده از روش ارائه شده در استاندارد ملی ایران شماره 4084 تعیین می‌شود.

یادآوری - نماد مخصوص به ثبات رنگی عالی در برابر نور در ردیف 5-3 جدول 1 ارائه شده است.

جدول 1

طبقه بندی و شماره ردیف توضیحات نماد علامت شناسه گذاری
1 - قابلیت تمیز شدن با اسفنج در زمان نصب
1-1 قابل تمیز شدن با اسفنج در زمان نصب Water resistant A
2 - قابلیت شستشو
2-1 قابل شستشو Washable B
2-2 با قابلیت شستشوی عالی Extra washable C
2-3 قابل سایش Scrubbable D
2-4 با قابلیت سایش بالا Highly scrubbable E
3 - ثبات رنگ در برابر نور
3-1 متوسط Adequate 3
3-2 رضایت بخش Sat 4
3-3 خوب Good 5
3-4 خیلی خوب Very good 6
3-5 عالی Extrim good 7
4 - انطباق طرح
4-1

انطباق آزاد

نیاز به انطباق طرح ندارد.

Free match  
4-2

انطباق مستقیم

برای انطباق طرح نیازی به جابه‌جایی ندارد.

(طرح به صورت عرضی انطباق دارد)

Straight match  
4-3

انطباق جابه‌جایی

برای انطباق طرح به جابه‌جایی نیاز دارد

Offset match  
4-4

طول متناوب معکوس

برای انطباق طرح قابلیت نصب معکوس هم دارد.

(قابلیت نصب در دو جهت از بالا و پایین و بالعکس را هم دارد)

Reverse alternative lenghts  
4-5 نصب افقی Horizontal installation  
5 - روش های بکاربردن چسب
5-1 چسب روی پوشش دیواری به کار می‌رود Paste the wallpaper G J
5-2 چسب بر روی محل نصب پوشش دیواری به کار می‌رود Wall pasting H
5-3

پوشش دیواری قبل از نصب کاملاً خیس شود.

(پوشش دیواری چسب‌دار)

Ready to paste K
6 - روش جداسازی
6-1 جداسازی در حالت خشک به راحتی انجام می‌شود Dry strippable 1
6-2 پس از جدا سازی مقداری از پوشش دیواری روی سطح باقی می‌ماند Peelable 2
6-3 جدا کردن آن پس از خیساندن با کاردک انجام می‌شود Wet removable 3
7 - نماد های متفرقه
7-1 برش پس از همپوشانی دو لبه انجام شود Overlap cutting  
7-2 دو لایه نقش برجسته Dublex embossed  
7-3 مقاوم در برابر ضربه Impact resistant  
در صورت نیاز به استفاده‌ی ترکیبی از نمادهای این جدول (برای مثال 5.1 و 5.2) ،‌ نمادهای ضروری باید به صورتی که با استفاده از یک علامت + هم اندازه از هم جدا شده‌اند، درج شوند.

 

پیوست الف

(اطلاعاتی)

فهرست الفبایی
واژه ها بند نماد
agglomerated composition cork 2-7-2  
application, means of 2-9 5-1 to 5-3
base web 2-5  
batch number 6-8  
blown vinyl, printed 4-2-2-1  
border 3-7  
chemically embossed 4-2-2-2  
coated wallpaper 4-1  
colour fastness to light 8-1 3-1 to 3-5
cork 2-6  
cork wallcovering 3-6  
duplex embossed wallcovering 7-2 4-2-1-3
excellent colour fastness 8-6 3-5
expanded cork 2-7-2  
extra-scrubbable wallcovering 5-5 2-4
extra-washable wallcovering 5-3 2-2
finished wallcovering 2-2  
flocked wallcovering 4-4  
free match 6-3 4-1
frieze 3-7  
glassfibre wallcovering 4-12  
good colour fastness 8-4 3-3
granulated cork 2-7-1  
heavy duty wallcovering 3-4  
horizontal hanging 6-10 4-5
impact resistance 2-11 7-3
ingrain wallcovering 4-8  
ink embossed wallcovering 4-2-1-1  
in-register embossed wallcovering 4-2-1-2  
metal foil wallcovering 4-5  
metallic effect wallcovering 4-7  
metallized wallcovering 4-6  
moderate colour fastness 8-2 3-1
mural 4-9  
offset match 6-5 4-3
overlap and double cut 2-10 7-1
pattern number 6-7  
peel and stick adhesive border 4-11-2  
peelable wallcovering 7-2 6-2
plastics wallcovering 3-3  
pre-pasted wallcovering 4-3 5-3
production batch 2-12  
ready pasted wallcovering 4-3  
reference sample 2-13  
relief wallcovering 4-2  
relief wallcovering—chemically expanded 4-2-2  
relief wallcovering—mechanically embossed 4-2-1  
repeat 6-1  
reverse alternate lengths 6-6 4-4
satisfactory colour fastness 8-3 3-2
scrubbable wallcovering 5-4 2-3
sculptured wallcovering 4-2-2-2  
self-adhesive border 4-11-1  
self-wound adhesive border 4-11-3  
serial code 6-8  
shading 6-9  
side join 6-2  
spongeable wallcovering 5-1 1-1
straight match 6-4-4-2  
strippable wallcovering 7-1 6-1
support 2-8  
textured vinyl 4-2-2-1  
textile wallcovering 3-5  
textured effect wallcovering 4-10  
very good colour fastness 8-5 3-4
vinyl wallcovering on paper 3-2-1  
vinyl wallcovering on textile or non-woven 3-2-2  
wall covering 2-1  
wallcovering for subsequent decoration 2-3  
wall lining 2-4  
wallpaper 3-1  
wall vinyl 3-2  
washable wallcovering 5-2 2-1
wet removable wallcovering 7-3 6-3

 

پیوست ب

(اطلاعاتی)

کتابنامه

[1] استاندارد ملی ایران شماره 4084، نساجی - آزمون های ثبات رنگ - ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی - لامپ قوس زنون برای آزمون رنگ پریدگی
[2] استاندارد ملی ایران شماره 14391، پوشش های دیواری رولی، تعیین ابعاد، بررسی مستقیم و موازی بودن لبه ها، قابلیت تمیز شدن و شستشو - روش آزمون

[3] EN 259-1, Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part 1: Specifications.
[4] EN 259-2, Wallcoverings in roll form - Heavy duty wallcoverings - Part 2: Determination of impact resistance