استاندارد INSO 16266

Standard

سازمان ملی استاندارد ایران

پوشش های دیواری به صورت رول

 پوشش های دیواری کاغذی و منسوج نبافته وینیلی تکمیل شده

ویژگی ها وروش های آزمون

Wallcoverings in roll form

 finished wallpapers and nonwoven wall vinyls wallcoverings

Specifications and test methods

Standard

سازمان ملی استاندارد ایران

پوشش های دیواری به صورت رول

 پوشش های دیواری کاغذی و منسوج نبافته وینیلی تکمیل شده

ویژگی ها وروش های آزمون

 

Wallcoverings in roll form

 finished wallpapers and nonwoven wall vinyls wallcoverings

Specifications and test methods

 

 

 

کمیسیون فنی تدوین استاندارد

 

رییس:

پیغامی ، فریبا  

 

لیسانس فیزیک

 

سازمان ملی استاندارد ایران

 دبیر:

شادکام ، اکرم

 

لیسانس مهندسی کشاورزی

 

شرکت صنعت آزمایشگاهی، بازرسی فنی و پژوهشی بهساز

 اعضا:

بهزادی ، فرحناز

رضایی ، الهام

رفیعی ، بهرام

روحانی ، مهدی

صفرزاده ، کوروش

کمالی قراملکی ، مریم

میری ، حبیب اله

میر غفاری ، فاطمه

وحدانی ، ابراهیم

 

فوق لیسانس صنایع چوب و کاغذ

لیسانس شیمی

لیسانس مهندسی برق

دکتری علوم و صنایع چوب و کاغذ

لیسانس مترجمی زبان فرانسه

فوق لیسانس شیمی آلی

لیسانس مدیریت صنعتی

لیسانس شیمی

فوق لیسانس مهندسی نساجی

 

سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه

سازمان ملی استاندارد ایران

شرکت بلند آشیان

سازمان ملی استاندارد ایران - پژوهشگاه

شرکت مانیستار

اداره استاندارد استان هرمزگان

شرکت معیار گستر صدر

شرکت صنعت آزمایشگاهی، بازرسی فنی و پژوهشی بهساز

سازمان ملی استاندارد ایران

 

پیش گفتار

استاندارد " پوشش های دیواری به صورت رول - پوشش های دیواری کاغذی و منسوج نبافته وینیلی تکمیل شده - ویژگی ها وروش های آزمون " نخستین بار در سال 1392 تدوین شد. این استاندارد بر اساس پیشنهادهای رسیده و بررسی توسط سازمان ملی استاندارد ایران و تأیید کمیسیون های مربوط برای اولین بار مورد تجدید نظر قرار گرفت در سیصد و بیست و پنجمین اجلاس کمیتۀ ملی استاندارد چوب و فرآورده های چوبی، سلولزی و کاغذ مورخ 94/12/09 مورد تصویب قرار گرفت، اینک به استناد بند یک مادۀ 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مصوب بهمن ماه 1371 به عنوان استاندارد ملی ایران منتشر می شود.

برای حفظ همـگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینۀ صنایع، عـلوم و خدمات، استانداردهای ملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر پیشنهادی که برای اصلاح و تکمیل این استانداردها ارائه شود، هنگام تجدیدنظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت. بنابر این ، باید همواره از آخرین تجدیدنظر استانداردهای ملی استفاده کرد.

این استاندارد جایگزین استاندارد ملی ایران شمارۀ 16266: سال 1392 می شود.

منابع و مأخذی که برای تهیۀ این استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زیر است :

1-EN 233 :1999, Wall coverings in roll form – Specification for finished wallpapers , wall vinyls and plastics wall coverings

2- بررسی نتایج آزمایشگاهی انجام شده بر روی نمونه های تولید داخلی و وارداتی در شرکت صنعت آزمایشگاهی ، بازرسی فنی و پژوهشی بهساز ، شرکت معیار گستر صدر در پاییز سال 1394

 

 مقدمه

پوشش دیواری تکمیل شده1 ، پوشش دیواری است که بعد از نصب، نیاز به عملیات تزیین و رنگ آمیزی بر روی ندارد.

انواع پوشش های دیواری وجود دارد و از فرآیندهای گوناگونی برای تولید آن‌ها استفاده می‌شود. برای اطمینان از عملکرد مطلوب پوشش‌های دیواری، طراحان دکور باید دستورالعمل‌های ارائه شده توسط تولید کنندگان را در مورد نصب هر محصول خاص، رعایت کنند.

درجات مختلفی از قابلیت شستشو و ثبات رنگ در برابر نور، برای پوشش‌های دیواری تکمیل شده مورد پذیرش قرار گرفته است، این درجه بندی امکان انتخاب پوشش دیواری مناسب را برای مصرف کننده آسان کرده و راهنمایی را برای طراحان دکور فراهم می‌سازد.

در حال حاضر استانداردهای ملی در مورد پوشش های دیواری به شرح زیر تدوین گردیده است:

- استاندارد ملی ایران شماره 19086 : سال 1393، پلاستیک ها - دیوارپوش های دو جداره پلی وینیل کلرید(PVC ) صلب - ویژگی ها و روش های آزمون

- استاندارد ملی ایران شماره 20953 : سال 1394، پوشش های دیواری - پوشش دیواری منسوجی - ویژگی ها وروش های آزمــون

- استاندارد ملی ایران شماره 20282 : سال 1394، پوشش های دیواری - واژه ها و نمادها

 1- Finished wallcovering

1 هدف

1-1 هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های پوشش های دیواری وینیلی بر پایه کاغذ یا منسوج نبافته به صورت رول می باشد.

1-2 این استاندارد نمادهای مورد استفاده برای نشانه‌گذاری برخی از این ویژگی‌ها، همچنین انطباق طرح، نحوه به کاربردن چسب و روش جدا کردن پوشش دیواری به صورت رول (توپ) را ارائه می دهد.

1-3 این استاندارد الزامات مورد نیاز برای نشانه‌گذاری و نمادگذاری را نیز ارائه می‌دهد.

 

2 دامنه کاربرد

2-1 این استاندارد برای پوشش های دیواری وینیلی1 بر پایه کاغذ یا منسوج نبافته کاربرد دارد.

2-1 این استاندارد در مورد پوشش های دیواری تکمیل شده خود چسب و یا آن هایی که به وسیله چسب بر روی دیـــوار و سقف نصب می شود ،کاربرد دارد.

2-3 این استاندارد برای پوشش دیواری بدون پوشش و با قابلیت تزیین و رنگ آمیزی پس از نصب2 کاربرد ندارد.

       یادآوری - برای کسب اطلاع به EN 234 ( طبق پیوست الف ) مراجعه نمایید.

2-4 این استاندارد برای پوشش دیواری پلاستیکی کاربرد ندارد.

       یادآوری - ویژگی های پوشش دیواری پلاستیکی طبق استاندارد ملی ایران شماره 19086می باشد.

1 - Vinyl wallcovering on paper or non-woven
2 - Wallcovering for subsequent decoration

 

3 مراجع الزامی

مدارک الزامی زیر حاوی مقرراتی است که در متن این استاندارد ملی ایران به آن ها ارجاع داده شده است . بدین ترتیب آن مقررات جزئی از این استاندارد ملی ایران محسوب می شود .

در صورتی که به مدرکی با ذکر تاریخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحیه ها و تجدیدنظرهای بعدی آن مورد نظر این استاندارد ملی ایران نیست ، در مــورد مدارکی که بدون ذکر تاریخ انتشار به آن ها ارجاع داده شده است ، همواره آخرین تجدیدنظر و اصلاحیه های بعدی مورد نظر است.

استفاده از مراجع زیر برای این استاندارد الزامی است :

3-1 استاندارد ملی ایران شمارۀ 106 ، شرایط محیطی استاندارد مشروط کردن، مراحل نظارت بر شرایط محیطی و مشروط کردن و آزمون نمونه های آزمونی خمیر کاغذ، کاغذ و مقوا

3-2 استاندارد ملی ایران شمارۀ 133 ، روش نمونه‌ برداری از کاغذ و مقوا برای آزمون

3-3 استاندارد ملی ایران شماره 471، کاغذ و مقوا – روش تعیین جرم پایه

3-4 استاندارد ملی ایران شماره 475، کاغذ و مقوا – جذب آب به روش کب – روش اندازه گیری

3-5 استاندارد ملی ایران شماره 1821، کاغذ - روش تعیین مقاومت به ترکیدن

3-6 استاندارد ملی ایران شماره 4084، نساجی - آزمون های ثبات رنگ - ثبات رنگ در برابر نور مصنوعی - لامپ قوس زنون برای آزمون رنگ پریدگی

3-7 استاندارد ملی ایران شمارۀ 14391، پوشش های دیواری رولی، تعیین ابعاد، بررسی مستقیم و موازی بودن لبه ها، قابلیت تمیزشدن و شستشو – روش آزمون

3-8 استاندارد ملی ایران شمارۀ 20282، پوشش های دیواری - واژه ها و نمادها

 

4 اصطلاحات و تعاریف

در این استاندارد علاوه بر اصطلاحات به کار رفته در استاندارد ملی ایران شمارۀ 20282 اصطلاحات و تعاریف زیر نیز به کـــار می رود :

4-1 پوشش دیواری وینیلی با لایه پایه ی کاغذی1

پوشش دیواری تکمیل شده ای است که لایه ی پایه ی آن از جنس کاغذ بوده و لایه ی رویی آن از جنس پلی وینیل کلراید یا سایر پلیمرها می باشد. سطح رویی کاغذ و یا پوشش وینیلی آن تزئین شده است. ضخامت و استحکام این پوشش به گونه ای است که می توان آن را به صورت فیلم از لایه ی پایه ی کاغذی جدا کرد.

4-2 پوشش دیواری وینیلی با لایه ی پایه ی منسوج نبافته2

پوشش دیواری تکمیل شده ای است که لایه ی پایه ی آن از جنس منسوج نبافته بوده و لایه ی رویی آن از جنس پلی وینیل کلراید یا سایر پلیمرها می باشد. سطح رویی لایه ی پایه و یا پوشش وینیلی آن تزئین شده است. ضخامت و استحکام این پوشش به گونه ای است که می توان آن را به صورت فیلم از لایه ی پایه منسوج نبافته جدا کرد.

4-3 پوشش دیواری پلاستیکی3

پوشش های دیواری تکمیل شده ای است که به طور کامل از پلاستیک ساخته شده و سطح رویی آن تزئین شده است،

4-4 پوشش دیواری حاشیه4

نوارهای تزیینی از پوشش دیواری تکمیل شده به صورت رول که عرض آن حداقل 32 میلی متر و حداکثر 500 میلی متر است و به عنوان یک جزء تزیینی مکمل مورد استفاده قرار می گیرد.

4-5 نمونه آزمونی مرجع5

نمونه آزمونی است که به عنوان مرجع مورد استفاده قرار می گیرد و بعد از چندین آزمون انجام شده بر روی آزمونه، برای مقایسۀ تغییرات ایجاد شده به کار می رود.

1 - vinyl wallcovering on paper                      3 - Plastics wallcovering                 5 - Reference sample
2 - Vinyl wallcovering on non-woven             4 - Frieze

 

5 طبقه بندی

یادآوری - تمام بندهای اعلام شده زیر در مورد پوشش دیواری تکمیل شده وینیلی با لایه پایه ی کاغذی یا منسوج نبافته کاربرد دارد.

طبقه بندی پوشش های دیواری تکمیل شده در این استاندارد به شرح زیر می باشد :

5-1  گروه اول پوشش های دیواری است که با عرض و مساحت مشخصی اظهار می شود.

5-2  گروه دوم پوشش های دیواری است که حداقل طول اسمی و عرض اسمی رول آن اظهار می شود.

5-3  گروه سوم پوشش های دیواری حاشیه ، که طول و عرض رول آن اظهار می شود.

 

6 ویژگی ها

6-1 نوع جنس سطح رویی سطح رویی

پوشش دیواری وینیلی با لایه پایه ی کاغذی و/ یا منسوج نبافته باید از جنس پلی وینیل کلراید یا سایر پلیمرها تشکیل شده باشد( شناسایی طبق استاندارد ملی ایران شماره 8391 ).

6-2 جرم پایه ( گرماژ )

جرم پایه پوشش دیواری تکمیل شده باید حداقل 120 گرم بر متر مربع (طبق روش آزمون بند 8-1) باشد. درصورت عدم توافق طرفین ذینفع ، حد رواداری جرم پایه نسبت به مقدار اظهار شده 4 ± درصد قـــابل قبول می باشد ( بعد از اعمال حد رواداری، جرم پایه باید حداقل 120 گرم بر متر مربع باشد).

6-3 میزان جذب آب

6-3-1  میزان جذب آب لایه پایه (سطح زیری ) پوشش دیواری تکمیل شده به روش کب در مدت 60 ثانیه باید برای پوشش دیواری وینیلی با پایه ی کاغذی حداقل 20 گرم بر متر مربع و برای پوشش دیواری وینیلی با لایه ی پایه ی منسوج نبافته حداقل 10 گرم بر متر مربع ( طبق روش آزمون بند 8-3 ) باشد.

6-3-2  آزمون جذب آب برای سطح رویی پوشش دیواری تکمیل شده انجام نمی شود .

6-3-3  میزان جذب لایه پایه (سطح زیری ) پوشش دیواری آغشته به چسب و یا خــود چسب، اندازه گیری نمی شود.

6-4 شاخص (اندیس )مقاومت به ترکیدن

شاخص مقاومت به ترکیدن پوشش دیواری تکمیل شده باید حــــداقل 0.6 کیلو پاسکال متر مربع بر گرم یا 0.6 کیلو نیوتن بر گرم ( طبق روش آزمون بند 8-6 )باشد.

6-5 ابعاد

6-5-1  ابعاد گروه اول مساحت پوشش های دیواری گروه اول باید مطابق با مقدار اظهار شده با حد رواداری 3 ± درصد باشد. عرض اسمی یک رول باید مشخص باشد. عرض آن با مقدار اظهار شده نباید بیشتر از 1.5 درصد اختلاف داشته باشد.

6-5-2  ابعاد گروه دوم طول و عرض اسمی یک رول پوشش دیواری گروه دوم باید مشخص باشد . حــــد رواداری طول و عرض واقعی آن باید 1.5 ± درصد باشد.

6-5-3  ابعاد گروه سوم(حاشیه) طول اسمی رول حاشیه باید مشخص باشد . حد رواداری طول اسمی باید با طول حداکثر 10 متر، مقدار 1.5± درصد بوده و برای طول بیشتر از 10 متر باید 3± درصد باشد. عرض اسمی آن باید حداقل 32 میلی متر باشد.

یادآوری – اندازه گیری ابعاد بند 6-5 باید طبق استاندارد ملی ایران شماره 14391انجام گیرد.

6-6 مستقیم و موازی بودن لبه ها

6-6-1  مستقیم بودن

لبه های رول باید مستقیم بوده و تمام طول آن باید با حد رواداری زیر با هم موازی باشد : هر یک متر طول رول ، نباید بیشتر از یک میلی متر از خط مستقیم انحراف داشته باشد ( طبق استاندارد ملی ایران شماره 14391).

6-6-2  موازی بودن

در اندازه گیری 3 عرض انتخاب شده مطابق با ملزومات استاندارد ملی ایران شماره 14391، نباید بیشتر از یک میلی متر اختلاف وجود داشته باشد.

6-7 قابلیت تمیز شدن با اسفنج

قابلیت تمیز شدن پوشش دیواری با اسفنج باید طبق مراحل شرح داده شده در استاندارد ملی ایران شماره 14391 انجام شده و هیچگونه صدمه و تغییراتی در ظاهر آن ایجاد نشود.

علامت و نماد قابلیت تمیز شدن با اسفنج باید طبق جدول 1 بر روی بسته بندی درج گردد.

 

جدول 1 – علامت و نماد قابلیت تمیز شدن با اسفنج

 قابلیت تمیز شدن با اسفنج علامت نماد روش آزمون
قابل تمیز شدن با اسفنج A Water resistant استاندارد ملی ایران شماره 14391

 

6-8 قابلیت شستشو

در صورتی که بر روی بسته بندی رول، قابلیت شستشوی پوشش دیواری در طی مدت استفاده اظهارگردد، باید بر اساس درجات، قابلیت شستشو یا قابلیت شستشوی کامل یا قابلیت ساییدگی آن ذکر گردد و مطابق با نماد دکر شده مورد آزمون قرار گیرد. در این مورد نیازی به انجام قابلیت تمیز شدن با اسفنج طبق بند 6-7 نمی باشد.

زمانی که آزمون ها تحت شرایط اظهار شده برای هر سطح قابل شستشو و یا قابل ساییدگی طبق استاندارد ملی ایران شماره 14391 انجام می گیرد، پوشش دیواری مـــورد آزمون نباید هیچ گونه صدمه و یا تغییراتی در ظاهر آن با مقایسه با نمونه آزمونی مرجع ( طبق بند 4-2 ) ایجاد گردد.

برای پوشش دیواری قابل شستشو ، علامت و نماد های نوع درجات قابلیت شستشو باید طبق جـدول 2 بر روی بسته بندی درج گردد.

 

جدول 2 – علامت و نماد درجات قابلیت شستشو و ساییدگی پوشش دیواری

درجات قابلیت شستشو  علامت نماد روش آزمون
  قابل شستشو (با استفاده از نمد و 30 دور کامل)  B Washable

 

استاندارد ملی ایران

شماره 14391
   

قابل شستشو کامل (با استفاده از نمد و 100 دور کامل)   C  Extra washable
قابل ساییدگی (با استفاده از برس و 30 دور کامل)   D  Scrubbable
قابل ساییدگی کامل (با استفاده از برس و 100 دور کامل)   E Highly scrubbable

 

6-9 ثبات رنگ

پوشش دیواری در برابر نور میزان ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور باید حداقل 4 باشد . میزان ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور باید طبق الزامات مشخص شده در استاندارد ملی ایران شماره 4084 و در رطوبت نسبی 20 درصد تا 30 درصد و با صفحه سیاه با حداکثر دمای 45 درجه سلسیوس تعیین گردد. در صورتی که علامت و نماد درجه ثبات رنگ در برابر نور طبق جدول 3 بر روی بسته بندی درج شده باشد، باید درجه ثبات رنگ مطابق مقدار اظهار شده مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرد.

 

جدول 3 – درجه ثبات رنگ پوشش دیواری در برابر نور

 میزان مقاومت در برابر نور  حداقل درجات ثبات رنگ دربرابر نور  نماد
متوسط  3 Adequate
 رضایت بخش  4 Sat
خوب  5 Good
خیلی خوب 6 Very good
عالی 7 Extrim good
یادآوری – درجه ثبات رنگ 3 ، مغایر با استاندارد بوده وصرفاً جهت آگاهی در جدول آورده شده است.   

 

7 نمادها

نمادهای الگوی انطباق طرح، کاربرد چسب مورد استفاده، روش جدا کردن پوشش دیواری از سطح و نمادهای دیگر جزء نمادهای اضافی بوده و الزامی به درج آن ها بر روی بسته بندی نمیباشد.

7-1 نماد طرح به کار رفته در مورد الگوی انطباق طرح ، می تواند طبق جدول 4 بر روی بسته بندی درج گردد.

 

جدول 4 – الگوی انطباق طرح

الگوی جوربودن نماد

انطباق آزاد

نیاز به انطباق طرح ندارد

Free match

انطباق مستقیم

برای انطباق طرح نیاز به جابجایی ندارد

(طرح به صورت عرضی با هم انطباق دارد)

Straight match

ابعاد تکرار طرح به سانتی متر (مثال : 50 )

انطباق با جابجایی

برای انطباق طرح به جابه جایی نیاز دارد

Offset match

ابعاد تکرار طرح و فاصله به سانتی متر (مثال : 25 /50 )

برای انطباق طرح قابلیت نصب معکوس هم دارد

( قابلیت نصب در دو جهت از بالا به پایین و بالعکس را هم دارد )

Reverse alternative lenghts
نصب افقی Horizontal installation

 

7-2 نماد نشان دهنده در مورد کاربرد چسب مورد استفاده می تواند طبق جدول 5 بـر روی بسته بندی درج گردد.

 

جدول 5 – کاربرد چسب مورد استفاده

روش کاربرد نماد علامت
چسب بر روی پوشش دیواری بکار می رود. Paste the wallpaper G J
چسب بر روی محل نصب پوشش دیواری بکار می رود. Wall pasting H
پوشش دیواری قبل از نصب کاملا خیس شود. (پوشش دیواری چسبدار) Ready to paste K

در صورتیکه نیاز به استفاده از دو روش کاربرد باشد، به طور مثال G و H ، می توان نماد جداگانه ای را مورد استفاده قرار داد که نشان دهنده هر دو نماد باشد ، مثل J

 

7-3 نماد نشان دهنده روش جداکردن پوشش دیواری از سطح، می تواند طبق جدول 6 بر روی بسته بندی درج گردد (طبق استاندارد EN 235 ).

 

جدول 6 – روش جدا کردن پوشش دیواری از سطح

روش جدا سازی نماد علامت
به راحتی در حالت خشک قابل جدا کردن است Dry strippable 1
بعد از جدا کردن ، مقداری از پوشش دیواری بر روی سطح باقی می ماند Peelable 2
جدا کردن آن پس از خیساندن به وسیله کاردک انجام می شود Wet removable 3

 

7-4 نماد نشان دهنده هم پوشانی دو لبه، برش دو تایی و نماد نشان دهنده پوشش دیــواری دو لایه نقش برجسته و مقاوم به ضربه بودن می تواند طبق جدول 7 بر روی بسته بندی درج گردد (طبق استاندارد EN 235 ).

 

جدول 7 – نماد های متفرقه

علایم نماد
برش بعد از لب پوشانی دو لبه انجام می شود Overlap cutting
دولایه نقش برجسته Dublex embossed
مقاوم به ضربه Impact resistant
در صورت اظهار مقاوم به ضربه بودن پوشش دیواری باید طبق استاندارد اعلام شده مورد آزمون قرار گیرد. 

 

8 نمونه برداری

8-1  نمونه برداری از پوشش های دیواری تکمیل شده باید طبق استاندارد ملی ایران شماره 133 (حداکثر 2 رول) به نحوی که معرف واقعی کالا در بهر باشد، انجام گیرد.

8-2  تعداد کافی ورق باید از رول ها، طبق استاندارد ملی ایران شماره 133 به نحوی انتخاب کنیدکه :

    - کل سطح نمونه برداشته شده از هر رول حداقل دو برابر سطح مورد نیاز برای آزمون باشد تا تکرار آزمون بدون نمونه برداری مجدد مهیا باشد.

    - هر آزمونه باید با فاصله حداقل یک متر از انتهای رول بریده شود و آزمونه ها باید درتمام عرض رول توزیع شود و حداقل 500 میلی متر در امتداد طول گسترش یابد.

8-3  هر بسته یا رول ( توپ ) پوشش دیواری تکمیل شده انتخاب شده، باید جهت مطابقت با مندرجات بنـد بسته بندی و نشانه گذاری بازرسی شود.

 

9 مشروط کردن آزمونه ها

آزمونه های پوشش دیواری تکمیل شده مربوط به جرم پایه، ترکیدن و جذب آب باید در دمــای (1±23 ) درجه سلسیوس ورطوبت نسبی ( 2±50) درصد طبق استاندارد ملی ایران 106 مشروط شود و پس از اطمینان به حصول شرایط تعادل، پس از خارج کردن آزمونه ها از اتاقک مشروط سازی، بلافاصله در شرایط محیطی آزمایشگاه باید مورد آزمون قرار گیرد. برای سایر آزمون ها نیاز به مشروط کردن آزمونه ها نمی باشد.

 

10 روش های آزمون

10-1 تعیین جرم پایه ( جرم یک متر مربع )

از نمونه های انتخاب شده طبق بند 8، از حداقل 5 نمونه جمعاً 10 آزمونه ببرید و میانگین جرم یک متر مربع آزمونه ها را بر حسب گرم بر متر مربع با سه رقم اعشار طبق استاندارد ملی ایران شماره 471 محاسبه کرده و یادداشت کنید.

یادآوری- در مورد پوشش دیواری تکمیل شده ، 5 آزمونه از بخش هایی با بیشترین ضخامت و 5 آزمونه از بخش هایی با کمترین ضخامت ، باید تهیه شده و سپس میانگین 10 نتایج آزمون بدست آمده را محاسبه کنید.

10-2 تعیین جذب آب ( روش کب )

از بین نمونه های برداشته شده طبق بند 8 ، حــداقل 5 آزمونه را برای هر آزمون انتخاب کرده و جذب آب را برای لایه پایه (سطح زیری ) پوشش دیواری تکمیل شده در مدت 60 ثانیه ، طبق استاندارد ملی ایران شماره 475 تعیین کنید و میانگین نتایج را بر حسب گرم بر متر مربع محاسبه کرده و گزارش کنید.

10-3 تعیین مقاومت به ترکیدن

از بین بسته ها و یا رول های برداشته شده طبق بند 8 ، حداقل 5 آزمونه برای (رو و پشت آزمونه) انتخاب کنید. آزمونه ها را طبق استاندارد ملی ایران شمارۀ 1821 مورد آزمون قرار داده و شاخص مقاومت به ترکیدن را از فرمول های 3 و 4 محاسبه کنید : P = (3) که در آن : P مقاومت به ترکیدن ; B میانگین مقدار حداکثر فشار هیدرولیکی بر حسب کیلو پاسکال ; N تعداد ورق های مورد آزمون به طور همزمان . X= (4) که در آن: X شاخص ترکیدن بر حسب کیلو پاسکال در متر مربع بر گرم ; W جرم یک متر مربع کاغذ به گرم بر متر مربع که طبق استاندارد ملی ایران 471 تعیین می شود.

 

11 بسته بندی و نشانه گذاری

11-1 بسته بندی

پوشش دیواری تکمیل شده هر رول پوشش دیواری تکمیل شده باید در لفاف بسته بندی شده و سپس به تعداد مناسب در کارتن به نحوی بسته بندی شود که در مراحل حمل و نقل و نگهداری آسیب نبید.

11-2 نشانه گذاری

یادآوری - در صورت استفاده از شناسه گذاری به جای نشانه گذاری، باید الزامات پیوست الف رعایت شود.

11-2-1 نشانه گذاری های قابل رؤیت اطلاعات زیر باید به طور خوانا و پاك نشدنی بر روی لفاف رول های پوشش دیواری تکمیل شده و یا به صورت بر چسب جداگانه در زیر لفاف آن ها، به نحوی باشد که اطلاعات ارائه شده برای خریدار به راحتی قابل رؤیت بوده و نیازی به برداشتن لفاف رول نباشد. نشانه گذاری در مورد تولیدات داخلی باید به زبان فارسی و در مورد صادرات به زبان مورد توافق و واردات به زبان انگلیسی نوشته شود:

11-2-1-1 ذکر عبارت "ساخت ایران" برای تولیدات داخلی و ذکر نام کشور تولیدکننده برای تولیدات وارداتی

11-2-1-2 نام یا نشان تجاری تولید کننده یا توزیع کننده برای واردات

11-2-1-3 نشانی محل تولید برای تولیدات داخلی

11-2-1-4 درج عبارت پوشش دیواری و/یا کاغذ دیواری؛

11-2-1-5 " مساحت اسمی " و "طول و عرض اسمی" رول برای رول های گروه اول ودوم؛

11-2-1-5 شماره شناسایی کالا شامل سری ساخت و/یا کد کالا؛

11-2-1-6 طول اسمی برای گروه سوم ( حاشیه ) ؛

11-2-1-7 درج نماد ثبات رنگ در برابر نور، با استفاده از یک نماد مناسب طبق جدول 3 ؛

11-2-1-8 در مورد پوشش دیواری قابل تمیز شدن با اسفنج و/یا قابل شستشو ،قابل ساییدگی، طبق نماد ذکر شده درجداول 1و/یا2؛

11-2-2 نشانه گذاری اضافی در صورت توافق طرفین ذینفع، اطلاعات زیر می تواند بر روی رول، برچسب کالا و یا برگه ی اطلاعات همراه رول نیز درج گردد:

11-2-2-1 جرم در مترمربع (گرماژ ) پوشش دیواری بر حسب گرم بر متر مربع.

11-2-2-2 هرگونه اطلاعات اضافی مربوط به دستورالعمل نصب، مانند: نکات مربوط به هم پوشانی مطلوب در محل اتصال دو لبه به منظور برش هم زمان دولبه ، با استفاده از نماد جدول 7.

11-2-2-3 الگوی انطباق طرح، با استفاده از نماد مناسب ارائه شده در جدول 4.

11-2-2-4 روش جدا کردن پوشش دیواری از سطح با استفاده از نماد مناسب طبق جدول 6.

11-2-2-5 نحوه ی کاربرد چسب، با استفاده از نماد مناسب در جدول 5.

11-2-2-6 در صورتی که قابلیت نصب معکوس جزو الزامات مهم در میزان رضایت مندی از ظاهر کالا باشد، از نماد جدول 4 استفاده شود.

11-2-2-7 نوع چسب مورد استفاده.

11-2-3 نشانه گذاری کارتن

آگاهی های زیر باید به طور خوانا و غیر قابل پاک شدن بر روی کارتن پوشش دیواری، در مورد تولیدات داخلی به زبان فارسی و در مورد صادرات به زبان مورد توافق و در مورد واردات به زبان انگلیسی نوشته شود:

11-2-3-1 نام یا علامت تجاری تولید کننده ، تامین کننده یا پخش کننده

11-2-3-2 نام کشور سازنده

11-2-3-3 تعداد رول

11-2-3-3 شماره سری ساخت

11-2-3-4 کد کالا

 

12 شناسه گذاری

12-1 کلیات

در صورتی که سیستم الگو سازی برای پوشش های دیواری ذکر شده در این استاندارد مورد استفاده قــــــرار می گیرد، باید دارای خصوصیات زیر باشد :

12-2 شناسه گذاری

در صورت استفاده از شناسه گداری به جای نشانه گداری باید از جدولی استفاده شود که یکی از خانه های آن حاوی کلمه ای توضیحی در مورد نوع کالا به صورت اختیاری، یک خانه حاوی شماره استاندارد به صورت الزامی و چند خانه حاوی اطلاعاتی دیگر بصورت زیر می باشد:

6 5 4 3 2 2 2 2 × 1 1 1 شماره استاندارد پوشش دیواری

که در آن :

1: سه خانه اول مکان اعداد عرض رول بوده که با دقت یک سانتی متر نوشته می شود.

2: چهار خانه بعدی مکان اعداد طول رول بوده که با دقت یک سانتی متر نوشته می شود.

3: خانه هشتم مکان درجه قابلیت شستشو بوده که باید علامت آن که به صورت حرف می باشد در این جعبه نوشته شود.

4: خانه نهم مکان ثبات رنگ در برابر نور بوده که باید مطابق با جدول 3 اعداد مشخص شده در این جعبه نوشته شود.

5: خانه دهم مکان کاربرد چسب بوده که باید مطابق با حروف به کار رفته طبق جدول 5 نوشته شود.

6: خانه آخر مکان روش جداسازی پوشش دیواری است که با عدد و طبق جدول 6 باید نوشته شود.

برای مثال : پوشش دیواری تکمیل شده با عرض 0.53 متر و طول 10.05 متر ، قابل سایش ، با ثبات رنگ در برابر نور خوب ، چسب دار و با قابلیت جدا نمودن توسط کاردک به قرار زیر است :

 

INSO 16266-053 × 1005 D 5 K 2   پوشش دیواری