استاندارد های دیوارپوش

وضع قوانین و مقرارت برای تعیین کیفیت و مشخصات مطلوب یک کالا یا خدمات را استاندارد می‌گویند. استانداردها دارای چهار محور کاملا مجزا، یعنی «ماهیت محصولات»، «امور مدیریتی»، «ارزیابی‌ و انطباق‌ها» و «مسوولیت‌های اجتماعی» می باشند. همچنین داشتن نظم و معیار و تعیین حد و اندازه و مهم تر از آن رعایت حدود و اندازه‌ها برای حفظ کیفیت زندگی اجتماعی و حتی زندگی شخصی بسیار ضروری و مفید است. در امور اجتماعی و اقتصادی و بویژه امور صنعتی به این حد و اندازه‌ها "استاندارد" می‌گویند. پایه مان معادل واژه استاندارد، به معنای آنچه باید در کارها و امور بعنوان پایه و اساس قرار بگیرد و بماند است، که این واژه به فرهنگستان زبان ایران پیشنهاد شده است.

استانداردها بر حسب گستردگی دامنه تحت پوشش، دارای پنج سطح کارخانه‌ای، شرکتی (جامعه‌ای)، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی هستند. استاندارد کارخانه‌ای توسط یک کارخانه برای استفاده در همان واحد تدوین می‌شود. البته گاهی کارخانجات، شرکتها یا تشکیلاتی که در یک زمینه خاص فعالیت می‌کنند، از طریق ایجاد یک جامعه یا انجمن، استانداردهای خاص خود را تدوین می‌کنند مانند انجمن تولید کنندگان کاغذ دیواری (IGI)

استاندارد ملی توسط مؤسسه استاندارد در یک کشور با توجه به تمام شرایط خاص همان کشورمانند اقتصادی، اجتماعی، علمی و فنی تهیه می‌شود و استانداردهای منطقه‌ای توسط کشورهای عضو یک پیمان منطقه‌ای خاص تهیه می‌شود مانند کمیته استاندارد اروپایی و استاندارد بین‌المللی توسط سازمانهای مربوطه به منظور قابلیت استفاده بین‌المللی تهیه می‌شوند، مانند استانداردهای تهیه شده توسط کمیسیون های مختلف سازمان بین‌المللی استاندارد.

در ایران تدوین استاندارد برای دیوارپوش ها توسط کمیسیونی مرکب از کارشناسان و صاحبنظران این حوزه تدوین و توسط سازمان ملی استاندارد ایران به عنوان استاندارد ملی تصویب و منتشر گردیده است. عناوین استاندارد هایی که با مشارکت شرکت بلند آشیان هما در زمینه دیوارپوش ها تدوین شده است عبارتند از:

Standardاستاندارد ملی ایران

INSO 20953

ویرایش نخست  1394

پوشش های دیواری منسوجی

ویژگی ها وروش های آزمون

Wallcoverings - Textile wallcovering

Standardاستاندارد ملی ایران

INSO 16266

تجدید نظر نخست  1394

پوشش های دیواری به صورت رول

پوششهای دیواری کاغذی و منسوج نبافته وینیلی تکمیل شده - ویژگیها و روشهای آزمون

Wallcoverings in roll form

Standardاستاندارد ملی ایران

INSO 20282

ویرایش نخست  1394

پوشش های دیواری

واژه ها و نماد ها

Wallcoverings - Vocabulary and symbols